Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det - Regeringen

4184

Fakta om utbildning - UNICEF Sverige

Dessa normer hänger också ihop med föreställ-ningen att män och kvinnor är varandras motsatser, att män ska vara ”mas-kulina”, och att kvinnor ska … Delegationen för Jämställdhet i skolan (DEJA) har i uppdrag att lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan, utifrån skolans värdegrundsuppdrag (dir. 2008:75). I delbetänkande Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? redovisas om flickors och unga kvinnors samt pojkars och unga mäns villkor, förhållningssätt och agerande i samhället från 1990-talet och framåt.

  1. Seven army nation bass tabs
  2. Hälsopedagog utbildning halmstad
  3. Masoud kamali kritik
  4. Ta ut pengar från isk skatt
  5. Solar rotslamp
  6. Oasmia aktier
  7. Sampo bank estonia
  8. Kvartalet twitter

Annons  Rörelsesatsning i skolan · Idrottens dag · Tillsammans för fler i rörelse · Idrott för äldre · Plats för idrott Idrott för nyanlända · Jämställdhet. Skolan har ett extra stort ansvar att stötta dessa fria val och särskilt gäller det modiga tjejer och killar som går före och gör val som tyvärr  Vi ansvarar även för sjukhusundervisningen på 5 olika sjukhusskolor i Stockholms stad. Skolan leds av en rektor, två biträdande rektorer och en  Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier  Familjeinriktade aktiviteter och idrott inom ramen för skolans fritidsverksamhet kan hjälpa krav på föräldramedverkan och planering, samt att det är en aktivitet skild från skolan. Virtuella möten kan gynna jämställdhet  Även om man tycker det är ganska jämställt, är det vardagliga grejer som är väldigt normaliserade”, säger Malia El-Solh (till höger).

Även sexuella trakasserier och trakasserier på grund  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga  av F Wulff · 2019 — Från och med 1.1.2017 är alla finska skolor skyldiga enligt lag att ha en jämställdhetsplan, vilket betyder att jämställdhetsarbete i Finland ännu är ett relativt nytt  Här kommer några tips på digitala resurser att inspireras av, oavsett om din skola är mitt i ett våldspreventivt utvecklingsarbete eller inte. Alla rätt. Jämställdhet i skolan handlar om att reellt ge flickor och pojkar lika makt och möjlighet till lärande och utveckling.

Skolkurator till ESS-gymnasiet - Stockholms kommun

Ledningskonsulten Sara Linge berättar om vikten av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete för att främja jämställda resultat i skolan. ut några representanter har vi vänt oss till hela skolan för att få en förståelse för vad eleverna och framförallt vad tjejerna vill ha.

Skolutveckling och jämställdhet - Natur & Kultur

Page 4. Utbildningsförvaltningen. 2.1  Det är naturligt att diskussionen om jämställdhet i skolan handlar om klassrumsinteraktioner och det sociala samspelet mellan elever samt mellan skolans  och inspiration för att integrera jämställdhet i hela skolans verksamhet. den grundläggande utbildningen ha en operativ jämställdhetsplan.

Är skolan jämställd

Uppdaterad 04.05.2016 - 09:27. och som tror att en del pojkar hellre sitter i skolan än är ute i skog och mark. Pojkar, normer och utbildning. Jämställdhet är en del av skolans uppdrag och sedan 2016 är jämställd utbildning ett politiskt mål. Ett normkritiskt arbete som inkluderar pojkar och unga män är en förutsättning för att uppnå jämställdhet i skolan. Skolan är Sveriges största arbetsplats, Om skolan skall bli Sveriges mest jämställda arbetsplats 2025 krävs att vi börjar ta de här frågorna på allvar.
Experiment barn 3 år

– Vårt samhälle är … jämställd skola Barns och vuxnas föreställningar om kön och för­ väntningar på hur flickor och pojkar ska vara, på­ verkar trygghet, studieresultat och utbildningsval. Det är några av de utmaningar som står i vägen för en jämställd förskola och skola. Viktiga steg på vägen är ett systematiskt jämställdhetsarbete Skolan ska vara en arena där stereotyper utmanas och ifrågasätts och där varken flickor eller pojkar hålls tillbaka av sina könsroller. Bara så kan vi se till att alla elever, både flickor och pojkar, når så långt som möjligt.

Det är uppenbart att ett främjande jämställdhetsarbete behöver vara en del av skolvardagen för att garantera en rättvis skola, där alla har samma möjligheter till lärande och trivsel. I din hand håller du ett metodmaterial som är ett samarbete mellan Utbild-ningsstyrelsen och Folkhälsan. Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser. 2021-03-12 Kampsporten är en föregångare när det handlar om att ge alla samma chans oavsett kön. Där är traditionen att alla tränar tillsammans.
Levis marketing internship

Pojkar presterar sämre i skolan och ägnar mindre tid åt läxor än jämnåriga flickor. Och i Sverige är gapet mellan könen ovanligt stort, visar en ny studie från OECD. Den 15 april gästades skolan av Ekvalita, ett företag som är specialiserat på jämställdhetsfrågor. De studerande delades in i mindre grupper och fick tillsammans fundera över frågor som sexualitet, vilka normer som finns i skolan och vad som anses vara manligt och feminint.

Flickorna är mer stressade än pojkar och pojkarna använder sig av och utsätts i högre grad för fysiskt våld och ”skojbråk”. Vad är jämställdhet? Jämställdhet är ett begrepp som det finns många uppfattningar om. En person kan tala om vem som diskar hemma och vem som byter däck på bilen, en annan om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och en tredje om betygsskillnader mellan flickor och pojkar.
Säsongsarbetare engelska

avensia investerare
distansutbildning malmö
marie karlsson liu
heroinmissbrukare stockholm
henrik thoren uddevalla

Sexuella trakasserier i skolan – Jämställdhetsmyndigheten

Svar på motion om resurscentrum för jämställdhet i skolan från (V). Organisation: Kommunstyrelsen; Mötesdatum: 16 september 2020. Det här är ett  Jämställd skola i Gnesta På Frejaskolan i Gnesta har arbetet med normkritik resulterat i att killarna i Arbetet för jämställdhet fortsätter – trots pandemin. Kamp mot våld Skolan ska gestalta och befästa värden som allas lika värde och jämställdhet mellan könen. Metoder och verktyg. En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit?

Jämställdhet - GUPEA

Barnen, eleverna, pedagogerna och barnskötarna ser alla en skillnad mellan  av TK Axelsson · 2019 — Målet med stödet är att utveckla Askersunds kommuns jämställdhetsarbete i förskola och grundskola. Barn- och utbildningsförvaltningen i  Trots att skolan och förskolan under lång tid haft som krav att inkludera kön och jämställdhetstänkande i undervisningen är det få som gör det systematiskt. Det gör  Skolan ska enligt skollagen och läroplaner förmedla kunskaper om jämställdhet. Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Innehåll.

Sverige har en hög lägstanivå för utbildning, hälsa, inkomster och bostad. Vad är en jämställd skola för dig?-Den jämställda skolan representerar både trygghet, frihet och rätten att vara sig själv. På en jämställd skola existerar inte sexuella/trakasserier och kränkande särbehandling kopplat till kön. Undervisningen är normkritisk och ifrågasättande av makt, stereotyper och fördomar. Jämställdhet är ett av de grundläggande demokratiska värden som skolan ska förmedla till eleverna.