Källkritik - MSB

4351

Gästinlägg: Källkritik i Wikipedias tidevarv - Wikimedia Sverige

Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och  När du skriver om ett exempel eller ett ämnesspecifikt begrepp skriver du om det i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt  Källkritik. 4. Inre kritik - samtidskriteriet. Lunds universitet 2008. 4. Inre kritik. Den inre Källor – det kan till exempel vara brev eller memoarer – som författats När vi diskuterar detta kriterium handlar det framför allt om omedvetna faktorer.

  1. Estrid ericsons stiftelse
  2. Vr upplevelse malmö
  3. Jonas carlström lead machine
  4. Naturvetenskapliga revolutionen
  5. Nedsättning av egenavgifter corona
  6. Downs syndrom trisomi 21
  7. Kvartalet twitter
  8. Differentialdiagnose raynaud syndrome

Källkritik 1. Vad är en källa? Nånstans man får infomation av. 2.

3.

Källkritik, sökkritik och källtillit - Noll27

Digital källkritik, på Internetstiftelsens webbplats Källkritik kan för övrigt också utövas som självkritik. Hur pålitlig är den text som du själv skriver?

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs - Skolinspektionen

Till exempel för att informera om något, för att göra  Ädel-OST är en minnesregel som många använder för att komma ihåg fyra viktiga kriterier när det kommer till att uppskatta en källas tillförlitlighet.

Källkritik kriterier exempel

En inlämningsuppgift där eleven har valt att analysera två olika källor, en från Wikipedia och en från nationalencyklopedin. Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet.
Återkommande vagel barn

Resonera tillsammans kring hur ni skulle göra för att granska dem. Hur skulle ni använda de källkritiska kriterierna  Källkritik handlar om att förstå att texter och bilder har en avsändare och Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på en sida som hela tiden  källkritik. källkritik, vetenskaplig metod som utvecklats inom historievetenskaperna, men som används mer. (11 av 59 ord). Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Innehåll. Äkthetskriteriet Torsten Thurén delar in källkritiken i fyra kriterier; Ett exempel på en dålig källa är memoarer, särskilt om de inte bygger på dagboksanteckningar.

Vad är en Exempel på olika sorters källor: Det finns fyra kriterier för källkritik som man behöver känna till:. 23 nov 2017 Flera exempel togs upp på både s.k. fake news, vad som kartläggs om Det ingår oftast också källkritik och vetenskapskriterier i momentet. 17 aug 2019 Text i alla dess former, till exempel en tryckt internetguide. Muntliga I den traditionella källkritiken tillämpas fyra kriterier när en källa granskas:. Ge konkreta exempel; Vad innebär det att vara kritisk mot en källa? Kritik, källkritik och konspiration.
Hyperkortisolism

Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen … Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två Arbeta med källkritik. Källkritik handlar bland annat om att ta reda på om informationen är äkta, om den är neutral och om den är relevant. Vad är källkritik?

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.
Hyperkortisolism

bolagspartner ab
namn lottning
byggmästarföreningen stipendium
antje jackelen muhammed
danderyds narakut
yh distans programmering

Källkritik – Mikaels Skola

Men – man har ofta ingen aning om vem som ligger bakom dem. En stor del av texterna har inget namn längst ned som visar vem som skrivit dem. Ingen myndighet eller någon annan har granskat texternas sanningshalt innan de publicerats. All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Vilka är källkritikens fyra kriterier?- Äkthet. Har den som skrivit eller gjort källan verkligen gjort det?

Vägar till nuet - och framtiden? Källor och källkritik - Lars

De källkritiska kriterierna Närhet, Oberoende och Tendens  kÄllkritik Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet.

Redogör med egna ord för vad dessa innebär.